Pružanje potpore Društvima partner da vlastite Autopraonice iz centra troška pretvore u centar zarade


U sadašnjem konkurentnom scenariju koji nas okružuje, sve ovo predstavlja prije svega pružanje potpore upravi u revolucionarnoj preinaki pristupa Autopraonicama (Car Wash), na koje se više ne gleda kao na jednostavan odnos između korištenja kvalitetnih resursa i količinu dobivenih rezultata, već kao na Centre čija Odgovorna osoba mora optimizirati razliku između troškova i dobiti uz mogućnost utjecanja barem na ove druge (prodajne cijene, popuste), te u cilju dostizanja što većeg profita.


Posebna pažnja u programima razvoja posvećena je temi pristupa „on site“, odnosno izravno na terenu: prodajna mreža MA-FRA, zahvaljujući izravnom i neprestanom kontaktu s Voditeljom, predstavlja glavni instrument implementacije ove metodologije rada. Vrijednost ponude MA-FRA prijedloga predstavlja sposobnost učinkovite integracije komunikacije, tehničke potpore, razvoja poslovanja i izobrazbe koji čine prijedlog učinkovitih rješenja. Zahvaljujući vlastitim stručnjacima, Društvo MA-FRA jamči neprestana istraživanja i ažuriranja u pogledu vrhunskih rješenja te istovremeno kruženje i razmjenu informacija na međunarodnoj razini. Društvo MA-FRA jamči ažuriranje i razvoj raznih strategija putem povremenih sastanaka s vlastitim prodajnim snagama - CAR WASH SCHOOL - tijekom kojih predstavlja nove proizvode i prikazuje nove trgovačke strategije.


Međutim, društvo MA-FRA koje nudi pružanje savjeta na 360° nije samo to. Upravo se društvu MA-FRA obraćaju velika naftna društva zbog provođenja istraživanja tržišta u pogledu razne opreme za autopraonice koja se, putem mreže zastupnika, kasnije konkretno i ostvaruju.


Također, zahvaljujući udruženju društva koja djeluju u području pranja prijevoznih sredstava Federlavaggi čije je društvo MA-FRA član i jedan od utemeljitelja, postiglo se dodatno poboljšanje odnosa suradnje među najvažnijim društvima proizvođačima opreme. Na prostorima društva, na otvorenom, izmjenjuju se razne „strukture“ glavnih proizvođača koji također i na ovaj način podešavaju i razvijaju nove tehnologije kroz neprestanu suradnju s društvom MA-FRA što dovodi do razmjene mišljenja i neprestanog obostranog rasta.