Deodor (Miris)


Cisterne

Deodor (Miris)
Descrizione

Ovo je koncentrirani miris za površine, idealan za tretiranje cisterni koje nisu namijenjene u prehrambene svrhe.

Da li ste zainteresirani za ovaj proizvod?
Ako želite više informacija o ovom proizvodu, molimo vas da ispunite obrazac u nastavku i bit ćete kontaktirani od strane savjetnika tvrtke Mafra